PILOT PLANT

I PILOT PLANT er vores hovedaktiviteter baseret på vejen fra laboratorie-skala til pilot-skala, der igennem forsøgsprocesser altid har et stærkt fokus på industriel praksis.

Om os

I PILOT PLANT er vores ekspertise koncentreret omkring kemiske enhedsoperationer, reaktionsteknik, processtyring, proces- og anlægsdesign, instrumentation, konstruktionsmaterialer, automation og industriel målingsteknik, men vi arbejder også inden for områder som scale-up og scale-down og batch kontra kontinuerte processer. Særlige fokusområder er fermentering hovedsageligt fra en process-synsvinkel og partikelteknologi.


Vores forskning

Vores forskningsområder er fermentering, omdannelse af biomasser i form af animalske restprodukter, biogas og de dertilhørende procesanlæg og industrielle procesforhold.

Vi har en særlig viden inden for:

  • Design og opførelse af stor-skala-anlæg
  • Enhedsoperationer (teori og praksis)
  • Industrielle kemiske processer (udformning/design af hele processen)
  • Driftserfaring
  • Projektledelse
  • Design af forsøg og forsøgsprogrammer
  • Anlægssikkerhed
  • Good Manufacturing Practice (GMP)

Historie

Vi åbnede dørene til vores forskningscenter i efteråret 2015. Læs artiklen "Nyt forskningscenter vil forbedre industriens processer og udstyr" for mere information.

Kontakt os

Lær mere om vores forskningscenter og aktiviteteter ved at læse om vores projekter

Kontakt

Steen Larsen
Chefkonsulent
DTU Kemiteknik
45 25 28 04