PhD courses at DTU Chemical Engineering

We offer dedicated PhD courses (numbers 289xy) and special courses without a course number. A few of our MSc courses have also been approved as PhD courses. In addition we take part in some PhD courses offered by other departments.

Dedicated PhD courses may be taken by qualified MSc students if we they receive their teacher's acceptance in which case the application is made as a special course under the MSc programme.

Course no.      Title Points (ECTS) Timetable group
12701 Introduction to Living systems 5 F1B
23522 Reologi af fødevarer og biologiskematerialer 5 January
26317 Instrumentel Kemisk Analyse 5 F2B
27455 Mikrobiel adaptation til industrielle processer 5 F2B
28025 Bio-procesteknik 5 F3A
28121 Øvelser i kemiske enhedsoperationer 5 E, F
28123 Stor skala øvelser i kemiske enhedsoperationer - 4 ugers sommer skole for internationale studerende 8 July
28125 Øvelser i kemiske enhedsoperationer 5 January
28140 Introduktion til reaktionsteknik 5 E5A
28150 Introduktion til procesregulering 5 E2A
28157 Procesdesign 5 F1B, E1B
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer 5 F2B
28212 Polymerkemi 5 F3A
28213 Polymerteknologi 5 E3A
28214 Polymer syntese og karakterisering 5 June
28221 Teknisk Termodynamik 5 F4A
28231 Videregående øvelser i kemisk og biokemisk procesteknik 5 June
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser 5 E2A
28242 Reaktionskinetik og katalyse 5 E1A
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser 5 E4B
28271 Termisk forgasning og bæredygtighed 5 June
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign 10 E2A, January
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi 5 E7
28316 Øvelser i kolloid- og grænsefladekemi 5 January
28344 Bioteknologi og procesdesign 15 F2A, F5, June, E2A, E5, January
28345 Bioindustriel reaktionsteknik 5 F4A
28346 Øvelser i avanceret fermenteringsteknologi 5 June
28350 Procesdesign: Principper og metoder 10 F3A, F3B
28361 Modelanalyse for kemiingeniører 7.5 F5B
28415 Olie- og gasproduktion 5 F4A
28420 Separationsprocesser 7.5 E3A
28423 Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger 5 F2A
28434 Membranteknologi 5 F1A
28443 Industriel reaktionsteknik 7.5 F4B
28451 Optimerende drift af procesanlæg 7.5 F2A
28480 Biobusiness og procesinnovation 10 E1B, January
28515 Forbedret olieindvinding 5 E2A
28530 Transportprocesser 10 E5
28535 Reologi af væsker med mikrostruktur 5 August
28811 Polymerer i processer og produkter 5 August
28831 Computational Fluid Dynamics in Chemical Engineering 5 January
28845 Øvelser i reaktionsteknik 5 January
28850 Pharmaceutical Process Development 5 F5A
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri 5 E4A
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri 5 F1B
28864 Introduktion til Matlab programmering 1 E, F
28870 Energi og bæredygtighed 5 E5B
28871 Produktion af biobrændstoffer 10 F2A, F2B
28872 Bioraffinaderi 5 E4B
28885 Teknologi og økonomi i olie- og gasproduktion 5 F7
28891 Forskningsfordybelse, DTU Kemiteknik, juli 5 July
28892 Forskningsfordybelse, DTU Kemiteknik,august 5 August
28904 Polymerfysik 7.5 F5A
28905 Avancerede emner indenfor Process Systems Engineering 7.5 OutsideSchedule
28908 Reologi af væsker med mikrostruktur (udvidet) 7.5 August
28909 Fundamentale og beregningsmæssige aspekter ved termodynamiske modeller 7.5 August
28917 Statistical Thermodynamics for Chemical Engineering 5 E4B
28923 Usikkerhed og sensitivitetsanalyse af numeriske modeller 7.5 OutsideSchedule
28927 Avancerede emner indenfor procesteknologi 7.5 OutsideSchedule
28928 Elektrolytopløsningers termodynamik 7.5 OutsideSchedule
28930 Advances in Chemical and Biochemical Engineering 2.5 F, E
28932 Procestekniske øvelser i pilot plant 7.5 E, F
88700 Industriel reaktionsteknik 7.5 E
88701 Transportprocesser 10 E
88703 Laboratory Experiments 5 E
88704 Progress in Research 5 E
88705 Process Design - Principles & Methods 10 F
88708 Green Chemical Engineering 5 F
88709 Fluidization and Multiphase Flow 5 E
88710 Combustion and High Temperature Processes 5 E
88711 Industriel Bioreaktion 5 E
88713 SDC Green Challenge 5 F, June
88714 SDC Summer School in Unit Operations 7.5 June, July
88715 Bioraffinaderi 5 E, January
88716 Videnskab og teknologi omkring coatings 5 F